RSS 
  

От архива

БАЕВ, Георги. Гемия

БАЕВ, Георги. Гемия
   

Материал:  платно

Техника: рисунка с креда

Размер: 32 Х 40 см

От фонда на: БХГ „ Петко Задгорски”

Характеристики