RSS 
  

От архива

АТАНАСОВ, Георги. Разходка в гората

АТАНАСОВ, Георги. Разходка в гората
   

Година: 1988 г. 

Материал: фазер

Техника: м. б.

Размер: 43 Х 30 см

От фонда на: Читалище „Просвета 1888” Поморие

Характеристики