RSS 
  

От архива

БЕНЧЕВ, Светозар. Object M

БЕНЧЕВ, Светозар. Object M
   

Година: 2010 

Материал: хартия  Фабиано

Техника: см. техника

Размер: 70 Х 100 см

От фонда на: Притежание на автора

Характеристики