RSS 
  

Спомени от Бургас


  • Бургас - ул.Александровска

  • Бургас - Морските бани - гледка от пристанището

  • гр. Бургас - ул. Фердинандова

  • Поздрав от Созопол - как се приготвя чироз

  • Бургас - Общината

  • Бургас - Гарата

  • Бургас - Морските бани

  • Бургас - Морското казино

  • Бургас - ул. Александровска

Бургас. [Пристанището]

Бургас. [Пристанището]
   

 

Вълноломната стена на Бургаското пристанище с фара в далечина и три човешки фигури, две от които с военна униформа

 

Характеристики

Издател: Callofix - Postkarte D R P.

Вид/Формат: черно-бяла; 13,9/8,7см

Година на фотографията: [1915]

Из колекцията на РБ „П. К. Яворов” – Бургас

173       

       На гърба на картичката кратък текст на бълг. език с дата  26. V. 1918 г.