RSS 
  

Спомени от Бургас


  • Бургас - ул.Александровска

  • Бургас - Морските бани - гледка от пристанището

  • гр. Бургас - ул. Фердинандова

  • Поздрав от Созопол - как се приготвя чироз

  • Бургас - Общината

  • Бургас - Гарата

  • Бургас - Морските бани

  • Бургас - Морското казино

  • Бургас - ул. Александровска

Бургас. [Вълноломната стена през зимата]

Бургас. [Вълноломната стена през зимата]
   

Вълноломът на Бургаското пристанище, отрупан със сняг и човешка фигура пред него

 

Характеристики

Вид/Формат: черно-бяла; 13,2/8,6см

Година на фотографията: [1933]

Из колекцията на РБ „П. К. Яворов” – Бургас

174

       На гърба на картичката кратък текст на бълг. език с дата  12. I. 19[33] г.